Mundo b

nieuws


Sorteren van etensafval bij Kamilou cafetaria

Om continu onze milieuprestaties te verbeteren, hebben wij besloten om nog verder te gaan met onze afvalbeheer: voortaan zullen wij oranje vuilniszakken van Net-Brussel gebruiken om etensresten dat we kunnen niet voor compost gebruiken, apart te sorteren bij Kamilou cafetaria. Dit etensafval kan herwonnen worden onder de vorm van...

Lees meer
31/7/2017