Mundo b

nieuws

Sorteren van etensafval bij Kamilou cafetaria

Om continu onze milieuprestaties te verbeteren, hebben wij besloten om nog verder te gaan met onze afvalbeheer: voortaan zullen wij oranje vuilniszakken van Net-Brussel gebruiken om etensresten dat we kunnen niet voor compost gebruiken, apart te sorteren bij Kamilou cafetaria. Dit etensafval kan herwonnen worden onder de vorm van enerzijds compost en anderzijds hernieuwbaar energie door bio-methanisatie.

Meer info op de website van Net-Brussel.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

 
delen
facebook twitter mail +