• Mundo Lab
Mundo b

Logistique Collaborative (LOCO) ASBL

Elk jaar worden in Brussel, waar meer dan 55.000 mensen afhankelijk zijn van voedselhulp, tonnen voedsel verspild. Onverkochte voeding vormt een reële kans voor de sector inzake kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de bevoorrading, maar brengt ook nieuwe logistieke beperkingen met zich mee. Zo hebben tal van verenigingen moeite om deze onverkochte voeding in te zamelen en te verdelen, bij gebrek aan middelen. Daarom is het LOCO-netwerk opgericht, om voedselhulporganisaties in staat te stellen hun middelen te delen en de krachten te bundelen.

nieuws