Mundo b

WERVEL vzw

Wervel (Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw) houdt zich bezig met duurzame landbouwontwikkeling op lokaal vlak en in het buitenland. Dialoog en sociale, culturele en milieuverantwoordelijkheid worden er benadrukt. Partnerschappen met het Zuiden worden er ingesteld.

nieuws