@vitam.org

Stichting van Algemeen Nut Empowering Sustainability.

Lees meer

ABECE (Bruxelles)

De Belgische vereniging van eco-begeleiders en milieu-adviseurs (ABECE) mikt op het bevorderen en het vertegenwoordigen van het beroep van eco-begeleiders en milieu-adviseurs, acteurs in de duurzame ontwikkeling.

Lees meer

ADC Memorial

De vereniging is bedoeld om de rechten van de personen die van discriminatie leiden te beschermen. Ze willen een proactieve reactie geven op schendingen van de mensenrechten en verdedigen deze dankzij juridische bijstand, onderwijs, onderzoek en...

Lees meer

Alter-EU

The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU) is a coalition of about 200 civil society groups, trade unions, academics and public affairs firms concerned with the increasing influence exerted by corporate lobbyists on the...

Lees meer

Associations 21

Associations 21 voor een Duurzame Ontwikkeling groepeert 30 franstalige verenigingen. De organisatie heeft als doel uitwisselingen en gemeenschappelijke acties te vergemakkelijken om zo een meer sociale en milieu-bewuste ontwikkeling van de...

Lees meer

Be Planet

Initiée par différents acteurs de la société civile et IEW, la fédération des associations environnementales, elle soutient une variété de projets qui apportent des solutions concrètes face aux défis écologiques.

Lees meer

CEACSO - Centre for the Advancement of Civil Society Organisations

The Centre for the Advancement of Civil Society Organisations (CEACSO) est une asbl qui travaille pour l’empowerment des organisations du secteur social en Europe, afin qu’elles puissent être plus performantes et avoir un impact plus large dans la...

Lees meer

Central Eastern Europe (CEE) Bankwatch Network

CEE Bankwatch Network heeft als missie de schadelijke gevolgen te voorkomen van de expansie van het internationale geldwezen op samenleving en milieu en eveneens om alternatieve oplossingen te bieden voor Centraal- en Oost-Europa.

Lees meer

Change Partnership

Change Partnership is een organisatie gericht op duurzaam politiek beleid om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De organisatie wordt gefinancierd door filantropische organisaties en donaties.

Lees meer

Climate Action Network Europe (CAN)

Corporate Europe Observatory (CEO)

CEO is een onderzoek- en campagnegroep die de economische en politieke macht van bedrijven en hun lobby’s aan het licht wil brengen.

Lees meer

Counter Balance

Counter Balance is een Europese coalitie van niet-gouvernementele organisaties actief in ontwikkeling en milieu, gesticht in 2007 specifiek om tegen de Europese Investeringsbank te vechten. De betrokken groepen hebben een belangrijke werkervaring in...

Lees meer

Ecores

Gesticht door Group One VZW, Ecores is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in advies en educatie voor duurzame ontwikkeling toegepast op organisaties en gebieden, volgens een eco-systemische aanpak.

Lees meer

ECOS - European Environmental Citizens Organisation for Standardisation (ECOS)

ECOS heeft ten doel de ecologische prestatie van de producten en de productieprocessen te verbeteren door MilieuNGOs in technische processen (normalisatie, en richtlijn eco-opvatting) door deskundigen te vertegenwoordigen.

Lees meer

End FGM European Network

The End FGM European network (END FGM) is a European umbrella organisation set up by 11 national NGOs to ensure sustainable European action to end female genital mutilation (FGM). The network creates an enabling environment for coordinated and...

Lees meer

ENEP - European Network of Environmental Professionals

Opgericht in 2002, ENEP (European Network of Environmental Professionals) is een organisatie die 22 milieu-organisaties in Europa met meer dan 40.000 leden vertegenwoordigt. Dit maakt van ENEP het eerste netwerk van milieu-organisaties in...

Lees meer

Enercoop SCIC SA

Enercoop est un fournisseur d'énergie français constitué sous forme coopérative qui base son offre d'électricité 100 % renouvelable sur une politique d'achats directs d'électricité auprès de producteurs locaux d'énergie verte.

Lees meer

Ergo Network

Ergo Netwerk bestaat uit een 20-tal Europese organisaties die willen bijdragen aan een burgelijke gelijkheid van Roma people in Europa door het instellen van een actief en effectief netwerk waarin Roma betrokken zijn bij het creëren van een positieve...

Lees meer

European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)

De Europese Coalitie voor de Sociale en milieuvriendelijke Verantwoordelijkheid van de Bedrijven(ECC) verenigt nationale beleidsorganen van NGO’s, syndicaten, verbruikersverenigingen en onderzoeksinstituten die ijveren voor de Sociale en...

Lees meer

European Network on Debt & Development (Eurodad)

Eurodad is een network van Europese NGO’s die werken aan schuldproblemen, aan het financieren van ontwikkelingslanden en armoedebestrijding .

Lees meer

EVA

EVA informeert over alle aspecten van vegetarische voeding. We ontwikkelen brede campagnes, verspreiden informatie en werken met ziekenhuizen, Horeca, gezondheidsprofessionals, overheid, milieuorganisaties en scholen.

Lees meer

Fairtrade Belgium

Fairtrade Belgium is het keurmerk voor Fairtrade. Fairtrade Belgium verleent zijn keurmerk aan producten die voldoen aan de Fairtradecriteria. Dat levert voordeel op voor producenten en hun gezinnen, in ontwikkelingslanden in het Zuiden. De betaling...

Lees meer

FERN

FERN legt zich toe op sociale en milieubillijkheid, specifiek op de wouden en de rechten van hun inwoners m.b.t. het beleid en de handelswijze van de EU. De campagnes focussen op klimaatverandering, wouden en biodiversiteit, handelswezen en beleggen,...

Lees meer

Foodwatch

foodwatch is dé voedselwaakhond van Nederland. Samen met duizenden consumenten zoals jij zetten we ons in voor jouw recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel. We laten zien waar het fout gaat en wijzen overheid en industrie op hun...

Lees meer

Frank Bold

De vereniging ontwikkelt en promoot wettelijke kaders voor de verantwoordelijkheid van ondernemingen. Ze willen de lacunes in het bestaande mondiaal bestuur aanvullen en ze willen de versterking van de handhaving van wetten en het vermogen van de...

Lees meer

Friends of the Earth (FoE) Europe

Friends of the Earth Europe verenigt groepen die ijveren voor een rechtvaardige en duurzame samenleving en ook voor milieubescherming.

Lees meer

Global Health Advocates

Global Health Advocates is een vereniging waarvan het doel is om de maatschappij te mobiliseren tegen de ziektes die mensen in armoede houden. Met behulp van pleidooi, communicatie en marketing, creëren en behouden ze een doeltreffende beweging in de...

Lees meer

Global Water Institute

GWI is een niet-gouvernementele organisatie die diensten aanbiedt met betrekking tot water voor milieuveiligheid, stabilisatie van de samenleving en de socio-professionele re-integratie van ex-strijders.

Lees meer

GlobalFair asbl

GlobalFair werd opgericht in 2011 in Brussel als een internationale non-profit en vrij van partij organisatie. Het wordt gerund door een ambitieus team van Brussel in coördinatie met partners en leden wereldwijd.

Lees meer

GoodPlanet Belgium asbl/vzw

Duurzaam leren leven is het doel dat GoodPlanet België asbl/vzw zich heeft ingesteld. GoodPlanet België asbl / vzw ontwikkelt projecten, opleidingen en educatieve verslagen over water, energie, mobiliteit, duurzame consumptie, natuur, ... Daarnaast...

Lees meer

Groupe One

Group one is gesticht door economen die willen bijdragen tot een meer verantwoordelijke economie met respect voor de mensenrechten en voor de beginselen van duurzame ontwikkeling.

Lees meer

Habitat & Humanisme

Habitat&Humanisme is een beweging geïnitieerd door professionals van de bouwsector die besloten hebben hun vaardigheden in te zetten voor het oprichten van een stad waar iedereen, inbegrepen de armste, een plek krijgt om zich te...

Lees meer

ISSAT

Versterking van zijn leden (14 staten en internationale organisaties) in de ondersteuning van veiligheid en justitie processen in ontwikkelingslanden, en vooral landen die uit een gewapend conflict komen.

Lees meer

Jeunes et Nature

Jeugd en Natuur is een groep gepassioneerde jonge naturalisten die jongeren in hun ontdekking van de natuur begeleiden. Ze maken de jeugd van 5 tot 30 jaar bewust over milieu kwesties door verschillende onderzoekactiviteiten en opleidingen.

Lees meer

Kamilou

Kamilou is een cafetaria / snacks die lunches aanbiedt op basis van biologische, eerlijke en lokale producten. U kunt genieten van een ontbijt, originele broodjes, slaatjes, quiches, soepen gemaakt met seizoengroenten en desserts. Wat de drankjes...

Lees meer

Les Jardins de Pomone asbl

Werkplaats voor biodiversiteit, cultuur & kookkunst van oude groenten.

Lees meer

Milieuzorg Op School (MOS)

MOS (Milieuzorg op school) ondersteunt basis- en secundaire scholen, om van de school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken. Wij geloven dat we samen kunnen leren om duurzame keuzes te maken voor de planeet.

Lees meer

NATAGORA asbl

Als één van de hoofdrolspelers voor het natuurbehoud in België verzekert Natagora de bescherming van uitzonderlijke natuurlandschappen in Franstalig België en ontwikkelt tevens programma’s voor het behoud van diersoorten en het herstel van zeldzame...

Lees meer

Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken is een netwerk dat duurzame consumptie in Vlaanderen en in het Nederlandstalig stuk van Brussel bevordert. Hun strategie is gebaseerd op informatie en de actie van de consumenten. De twee belangrijkste thema's van de...

Lees meer

Quinoa

Quinoa is een NGO voor ontwikkelingseducatie die ijvert voor de bewustmaking over de sociale en culturele realiteiten van de verschillende wereldbevolkingsgroepen en hun onderlinge verbondenheid. Door een spiegeleffect wil Quinoa een nieuw gedrag...

Lees meer

Repair Together asbl

Repair Together is een vereniging die lokale initiatieven voor duurzaam gebruik van de rijkdommen en voor sociale en solidaire economie helpt en ondersteunt.

Lees meer

Reuse and Recycling Social Enterprises in the European Union (RREUSE)

Het Europese netwerk Rreuse verenigt sociaal-economische federaties en organisaties die zich bezighouden met hergebruik- en recyclingproblematiek. De leden van RREUSE zijn nationale en regionale sociale economische entiteiten die sociale en...

Lees meer

SAFE safe food advocacy Europe asbl

De missie van SAFE is de vertegenwoordiging van de gewone burgers in de Europese discussie over de toekomst van het voedsel volgens de EU voorschriften.

Lees meer

Saferworld

Saferworld streeft ernaar gewapend geweld te voorkomen en veiliger gemeenschappen te ontwikkelen door middel van onderzoek, opleiding en lobbyen.

Lees meer

Seas At Risk

Europese federatie van milieuNGO’s die ijveren voor bescherming en herstel van een gaaf zeemilieu in Europa en ruimer in het noordoosten van de Atlantische Oceaan.

Lees meer

Surfrider

Surfrider Foundation Europe is een non-profit organisatie, gewijd aan het verdedigen, het opslaan, het verbeteren en het beheren op een duurzame manier de oceaan, de kust, de golven en de mensen die ervan genieten. Bij de opstarting werden de vrije...

Lees meer

Terre des Hommes

Terre des Hommes Internationale Federatie is een netwerk van elf nationale organisaties die zich inzetten voor de rechten van kinderen en het bevorderen van een eerlijke ontwikkeling zonder raciale, religieuze, politieke, culturele en seksuele...

Lees meer

WERVEL vzw

Wervel (Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw) houdt zich bezig met duurzame landbouwontwikkeling op lokaal vlak en in het buitenland. Dialoog en sociale, culturele en milieuverantwoordelijkheid worden er benadrukt....

Lees meer

Western Sahara Resource Watch

WSRW is an international network of organisations and activists researching and campaigning against the companies working for Moroccan interests in occupied Western Sahara. We are a network of volunteers in more than 40 countries led by one...

Lees meer