Mundo b

@vitam.org

Stichting van Algemeen Nut Empowering Sustainability. @vitam.org stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van een nieuwe vorm van maatschappij die respect heeft voor het milieu. Praktisch gezien biedt @ vitam.org de burgers wereldwijd gemakkelijk...

Lees meer

ADC Memorial

De vereniging is bedoeld om de rechten van de personen die van discriminatie leiden te beschermen. Ze willen een proactieve reactie geven op schendingen van de mensenrechten en verdedigen deze dankzij juridische bijstand, onderwijs, onderzoek en...

Lees meer

AFFORD EUROPE

AFFORD's missie is om "de bijdrage die Afrikanen in de diaspora leveren aan de ontwikkeling van Afrika uit te breiden en te vergroten". De belangrijkste doelstellingen van AFFORD Europe zijn 'het verlichten van armoede' en 'het bevorderen van...

Lees meer

Associations 21

Associations 21 voor een Duurzame Ontwikkeling groepeert 30 franstalige verenigingen. De organisatie heeft als doel uitwisselingen en gemeenschappelijke acties te vergemakkelijken om zo een meer sociale en milieu-bewuste ontwikkeling van de...

Lees meer

Be Planet

Initiée par différents acteurs de la société civile et IEW, la fédération des associations environnementales, elle soutient une variété de projets qui apportent des solutions concrètes face aux défis écologiques. Santé, climat, énergies...

Lees meer

Central Eastern Europe (CEE) Bankwatch Network

CEE Bankwatch Network heeft als missie de schadelijke gevolgen te voorkomen van de expansie van het internationale geldwezen op samenleving en milieu en eveneens om alternatieve oplossingen te bieden voor Centraal- en Oost-Europa.

Lees meer

Come In

Come In geeft steun aan mensen in armoede en kansarmoede, onder meer door ervoor te zorgen dat Brusselse handelaars gratis diensten aanbieden aan daklozen, zoals naar de wc gaan, hun telefoon opladen, onverkochte waren uitdelen, toegang tot internet...

Lees meer

Counter Balance

Counter Balance is een Europese coalitie van niet-gouvernementele organisaties actief in ontwikkeling en milieu, gesticht in 2007 specifiek om tegen de Europese Investeringsbank te vechten. De betrokken groepen hebben een belangrijke werkervaring in...

Lees meer

C’est tof in den hof asbl

L'association propose des espaces de rencontres et de transmission pour les enfants, les jeunes et leurs familles. L'objectif est de promouvoir une éducation innovante, populaire, participative et démocratique, enrichie par la diversité culturelle et...

Lees meer

Ecores

Gesticht door Group One VZW, Ecores is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in advies en educatie voor duurzame ontwikkeling toegepast op organisaties en gebieden, volgens een eco-systemische aanpak.

Lees meer

End FGM European Network

The End FGM European network (END FGM) is a European umbrella organisation set up by 11 national NGOs to ensure sustainable European action to end female genital mutilation (FGM). The network creates an enabling environment for coordinated and...

Lees meer

Enercoop SCIC SA

Enercoop est un fournisseur d'énergie français constitué sous forme coopérative qui base son offre d'électricité 100 % renouvelable sur une politique d'achats directs d'électricité auprès de producteurs locaux d'énergie verte. A l'heure actuelle, le...

Lees meer

Ergo Network

Ergo Netwerk bestaat uit een 20-tal Europese organisaties die willen bijdragen aan een burgelijke gelijkheid van Roma people in Europa door het instellen van een actief en effectief netwerk waarin Roma betrokken zijn bij het creëren van een positieve...

Lees meer

Ethical Property Europe

Ethical Property beheert kantorencentra voor actoren van maatschappelijke verandering (verenigingen en ondernemingen met sociaal winstoogmerk) in België, en ondersteunt hun oprichting in Frankrijk. Dankzij de opening van Mundo-b in 2009 (in...

Lees meer

EU Changer

EUChanger steunt organisaties en personen die voor een meer solidaire en duurzaam Europa ijveren met strategisch advies, advocacy, research en vorming. EUChanger wil ervaren pleitbezorgers, experten en jonge professionals samenbrengen voor maximale...

Lees meer

European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)

De Europese Coalitie voor de Sociale en milieuvriendelijke Verantwoordelijkheid van de Bedrijven(ECC) verenigt nationale beleidsorganen van NGO’s, syndicaten, verbruikersverenigingen en onderzoeksinstituten die ijveren voor de Sociale en...

Lees meer

EVA

EVA informeert over alle aspecten van vegetarische voeding. We ontwikkelen brede campagnes, verspreiden informatie en werken met ziekenhuizen, Horeca, gezondheidsprofessionals, overheid, milieuorganisaties en scholen. EVA biedt u ook praktische...

Lees meer

Fairtrade Belgium

Fairtrade Belgium is het keurmerk voor Fairtrade. Fairtrade Belgium verleent zijn keurmerk aan producten die voldoen aan de Fairtradecriteria. Dat levert voordeel op voor producenten en hun gezinnen, in ontwikkelingslanden in het Zuiden. De betaling...

Lees meer

FERN

FERN legt zich toe op sociale en milieubillijkheid, specifiek op de wouden en de rechten van hun inwoners m.b.t. het beleid en de handelswijze van de EU. De campagnes focussen op klimaatverandering, wouden en biodiversiteit, handelswezen en beleggen,...

Lees meer

Foodwatch

foodwatch is dé voedselwaakhond van Nederland. Samen met duizenden consumenten zoals jij zetten we ons in voor jouw recht op eerlijk, veilig en gezond voedsel. We laten zien waar het fout gaat en wijzen overheid en industrie op hun...

Lees meer

GERES

Créé en 1976, le GERES - Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités - est une association à but non lucratif, dont les actions visent à améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres par la mise en œuvre de projets...

Lees meer

GoodPlanet Belgium asbl/vzw

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. De organisatie ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en educatieve tools rond alle...

Lees meer

Groupe One

Group one is gesticht door economen die willen bijdragen tot een meer verantwoordelijke economie met respect voor de mensenrechten en voor de beginselen van duurzame ontwikkeling.

Lees meer

Habitat & Humanisme

Habitat&Humanisme is een beweging geïnitieerd door professionals van de bouwsector die besloten hebben hun vaardigheden in te zetten voor het oprichten van een stad waar iedereen, inbegrepen de armste, een plek krijgt om zich te ontplooien. Daarom,...

Lees meer

HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo

Fundación Pueblo para Pueblo (FPP) is een Spaanse stichting met 31 jaar bestaan. Met het verzamelen, sorteren en distribueren van tweedehands kleding in Spanje FPP is een leidende speler in de bescherming van het milieu en levert een bijdrage aan de...

Lees meer

Jeunes et Nature

Jeugd en Natuur is een groep gepassioneerde jonge naturalisten die jongeren in hun ontdekking van de natuur begeleiden. Ze maken de jeugd van 5 tot 30 jaar bewust over milieukwesties door verschillende onderzoeksactiviteiten en opleidingen.

Lees meer

Kamilou

Kamilou is een cafetaria / snacks die lunches aanbiedt op basis van biologische, eerlijke en lokale producten. U kunt genieten van een ontbijt, originele broodjes, slaatjes, quiches, soepen gemaakt met seizoengroenten en desserts. Wat de drankjes...

Lees meer

La Palabre

L’association a le but et les objectifs suivants: 1. Défendre dans le monde entier les droits humains fondamentaux, en particulier des femmes et enfants en enfants en Afrique. 2. Contribuer au développement éducatif, social, économique, sanitaire et...

Lees meer

Les Jardins de Pomone asbl

Werkplaats voor biodiversiteit, cultuur & kookkunst van oude groenten. Bewaring van cultuurgroenten & culinaire heropwaardering van oude groenten soorten. Keukenkruiden - Eetbare Wilde Planten - Eetbare bloemen. Sociale cohesie activiteiten voor...

Lees meer

NATAGORA asbl

Als één van de hoofdrolspelers voor het natuurbehoud in België verzekert Natagora de bescherming van uitzonderlijke natuurlandschappen in Franstalig België en ontwikkelt tevens programma’s voor het behoud van diersoorten en het herstel van zeldzame...

Lees meer

Netwerk Bewust Verbruiken

Netwerk Bewust Verbruiken is een netwerk dat duurzame consumptie in Vlaanderen en in het Nederlandstalig stuk van Brussel bevordert. Hun strategie is gebaseerd op informatie en de actie van de consumenten. De twee belangrijkste thema's van de...

Lees meer

Quinoa

Quinoa is een NGO voor ontwikkelingseducatie die ijvert voor de bewustmaking over de sociale en culturele realiteiten van de verschillende wereldbevolkingsgroepen en hun onderlinge verbondenheid. Door een spiegeleffect wil Quinoa een nieuw gedrag...

Lees meer

Renaissance Africaine ASBL

Renaissance Africaine ASBL booste les talents de la diaspora africaine à travers la formation, l’accompagnement dans la gestion de projets et la promotion de modèles de réussite. #Ubuntu #Culture #Entrepreneuriat NOS VALEURS: LEADERSHIP....

Lees meer

Saferworld Europe

Saferworld streeft ernaar gewapend geweld te voorkomen en veiliger gemeenschappen te ontwikkelen door middel van onderzoek, opleiding en lobbyen.

Lees meer

Seas At Risk

Europese federatie van milieuNGO’s die ijveren voor bescherming en herstel van een gaaf zeemilieu in Europa en ruimer in het noordoosten van de Atlantische Oceaan.

Lees meer

Terra Curanda VZW

Terra curanda -Education for a Solidary Planet- means "Earth should be cared for". The aim of this organization is to offer an open space for interdisciplinary dialogue and critical reflections on global issues in order to meet the challenges of our...

Lees meer

TIA Formazione

TIA FORMAZIONE (www.tiaformazione.org) has been founded on 2011, firstly its aim is promoting European citizenships and policies, in this sense TIA organizes many training courses on European topics. Last four years TIA is dedicating the majority of...

Lees meer

Transnational Institute

TNI envisions a world of peace, equity and democracy on a sustainable planet brought about and sustained by an informed and engaged citizenry. Vision TNI envisions a world of peace, equity and democracy on a sustainable planet brought about and...

Lees meer

UNEP - WCMC - World Conservation Monitoring Centre

WCMC is a charity that promotes for public benefit the conservation, protection, enhancement and support of nature and natural resources worldwide. UNEP-WCMC works with scientists and policy makers worldwide to place biodiversity at the heart of...

Lees meer

WERVEL vzw

Wervel (Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw) houdt zich bezig met duurzame landbouwontwikkeling op lokaal vlak en in het buitenland. Dialoog en sociale, culturele en milieuverantwoordelijkheid worden er benadrukt....

Lees meer

Western Sahara Resource Watch

WSRW is an international network of organisations and activists researching and campaigning against the companies working for Moroccan interests in occupied Western Sahara. We are a network of volunteers in more than 40 countries led by one...

Lees meer