• Mundo Lab
Mundo b

Anti-Discrimination Centre Memorial

De vereniging is bedoeld om de rechten van de personen die van discriminatie leiden te beschermen. Ze willen een proactieve reactie geven op schendingen van de mensenrechten en verdedigen deze dankzij juridische bijstand, onderwijs, onderzoek en publicaties. De vereniging wil dergelijke activiteiten in Rusland ontwikkelen om discriminatie volledig uit te roeien op nationaal niveau, om de goedkeuring van antidiscriminatiewetgeving te bevorderen, om alle vormen van racisme en nationalisme te overwinnen en om deel te nemen aan het onderwijs van mensenrechten om tolerantie onder de Russische bevolking te verhogen. De vereniging neemt deel aan alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbind zijn aan hun doel en kan voor elke vergelijkbare activiteit helpen en interesse tonen.

nieuws