• Mundo Lab
Mundo b

Mundo-b wordt, zoals alle Mundo-centra, beheerd door Mundo-Lab, volgens de 7 Mundo-doelstellingen.

Ecologisch gebouw beheren

Gebouwen met zeer hoge energie- en milieuprestaties optrekken en beheren

De gebouwen worden op milieuvriendelijke wijze gerenoveerd en beheerd om het energie- en waterverbruik, de afvalproductie, het autogebruik en het gebruik van schadelijke materialen tot een minimum te beperken. Wij stellen alles in het werk om onze milieu-impact te beperken, en hebben actieplannen opgesteld om op het vlak van duurzaamheid steeds beter te presteren.

Professionele werkplekken

Mundo-b is een aangename en efficiënt functionerende werkplek. De hier gehuisveste verenigingen kunnen  zich daardoor optimaal op hun eigen activiteiten concentreren, wat ook hun bestaanszekerheid ten goede komt.

Gemeenschappelijke voorzieningen

Kwalitatieve diensten en gedeeld materiaal voorzien

Mundo-b stelt de verenigingen allerlei materiaal ter beschikking, zoals multifunctionele kopieerapparaten, printers, beamers, standenmateriaal ...

Samenwerken

Synergieën en samenwerkingsverbanden tussen verenigingen bevorderen

Omdat ze onder hetzelfde dak wonen en samen o.a. de cafetaria gebruiken, gaan verenigingen makkelijker uitwisselen en samenwerken. Via de website van Mundo-b en andere gemeenschappelijke communicatiekanalen komen ze alles te weten over elkaars activiteiten en wat er verder nog in de sector gaande is.

Verenigingen in de kijker

Bij Mundo-b is er een waaier aan informatie, diensten en activiteiten te vinden in verband met het milieu en met duurzame ontwikkeling. Doordat verenigingen in Mundo-b allerlei evenementen organiseren, en door het goede aanbod aan diensten, is Mundo-b uitgegroeid tot een bekend trefpunt, wat de hier gehuisveste verenigingen beter in de kijker zet.

Transparantie

We zorgen voor een transparant beheer van onze gebouwen.

  • Verschillende huurdersvergaderingen per jaar
  • Vanaf eind 2018 een ticketingsysteem voor het transparant opvolgen van (technische) vragen
  • Heldere facturatie

Steun aan kleine verenigingen

Dankzij de cooperatieve die mede-eigenaar is van Mundo-b, kunnen we financiële steun bieden aan kleine Brusselse verenigingen wanneer die activiteiten ondernemen in Mundo-b, op voorwaarde dat ze de waarden van Mundo-b onderschrijven.

Verenigingen zonder vaste werkkrachten kunnen gratis (binnen het beschikbare budget) gebruik maken van de infrastructuur van Mundo-b:

  • Zalen voor vergaderingen, opleidingen, recepties of andere bijeenkomsten
  • Een werkplek voor een paar dagen per jaar / maand / week
  • Domiciliëring van de maatschappelijke zetel


Contacteer ons voor meer informatie.